Sensomotoriek

Betere interactie met jezelf en omgeving door juiste waarneming én beweging
Er is een sterk samenspel tussen de zintuigen en onze beweging. Dat wat je waarneemt zet je over het algemeen aan tot een handeling of actie. De sensomotorische ontwikkeling is belangrijk voor de totale ontwikkeling van kinderen. Door (senso)motoriek leren kinderen hun eigen lichaam kennen, en via hun eigen lichaam de wereld om hen heen. De informatie vanuit de verschillende zintuigen wordt verwerkt in de hersenen en daar met elkaar verbonden. Dit maakt het mogelijk om op een adequate manier te reageren op de eisen vanuit de omgeving. Voor kinderen is dit een voorwaarde om te kunnen spelen, sporten en leren. Het is meerWanneer we een stok op onze hand laten balanceren hebben we controle nodig over wat we waarnemen. We zien of voelen dat de stok beweegt en reageren adequaat met een minimale sturende beweging om evenwicht te herstellen: sensomotoriek. De balans handhaven zonder onnodige krachten, net zoals in ons lijf tijdens het bewegen.

Sensorische Integratie
In onze omgeving zijn continu signalen – prikkels, informatie – aanwezig, eigenlijk te veel om ons bewust van te zijn. We nemen altijd en overal waar, bewust en onbewust. Dit kunnen we ook niet zomaar “uit” zetten. Onze zintuigen zetten deze waarnemingen om in prikkels in onze hersenen. Die samenwerking tussen de waarneming en de activiteit die daarop volgt noemen we ook wel sensomotorische integratie. In de sensorische integratie zijn de tast (tactiele systeem), het evenwicht (vestibulaire systeem) en het diepe spiergevoel (proprioceptieve systeem) de belangrijkste zintuigen naast de gebruikelijke zoals zien, horen, ruiken en proeven. De reactie is zinvol en aangepast als het kind zijn lichaam en de omgeving kan gebruiken om te bereiken wat het voor ogen had. Door de aangepaste reacties doen we nieuwe ervaringen op. De informatie die we krijgen uit de reacties, helpen het zenuwstelsel te ontwikkelen en zichzelf te organiseren.

Mensen met een bewegings-, leer- en/of gedragsprobleem.
Deze problemen worden mogelijk veroorzaakt door stoornissen in de sensorische integratie. Als de hersenen het moeilijk hebben met de sensorische integratie zal dat doorwerken in het dagelijks leven. Alles zal meer moeite en inspanning kosten en er is minder   snel succes en tevredenheid. Het kind of volwassene komt dan snel in een vicieuze cirkel terecht. De ontwikkeling kan stagneren.Het doel van de sensorische integratietherapie is verandering op gang brengen in de manier waarop het zenuwstelsel van een persoon de sensorische informatie organiseert als voorwaarde voor functioneel bewegen. Hierdoor is deze persoon beter in staat tot interactie met de wereld om zich heen. Interactie houdt in: het leren op school, omgaan met andere mensen, aandacht kunnen richten op o.a. een opdracht, motorische coördinatie.