Fysiotherapie in de Zilverschoon

gedragsdeskundigen, psychomotorische therapeut, diëtiste  en fysiotherapeut werken samen in de Zilverschoon, samenwerkende zorgverleners (www.dezilverschoon.nl) 
Regelmatig gaan sensomotorische problemen gepaard met problemen in de spraak- en taalontwikkeling. Ook eet- en drinkproblemen kunnen samenhangen met een stoornis in de sensomotorische ontwikkeling.  Bij de ene persoon kunnen de motorische problemen meer op de voorgrond staan en bij een ander meer de communicatieve ontwikkeling. Soms ontstaan hierdoor ook gedragsproblemen.Door de behandelingen te combineren, kan sneller een diagnose gesteld worden en is het effect van de behandeling beter en sneller zichtbaar. We maken onderdeel uit van een samenwerkingsverband waardoor op een efficiënte manier overleg plaatsvindt met de psychologen, orthopedagogen of psychomotorisch therapeuten. Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen, hebben zintuigen die niet goed samenwerken. Dat heeft invloed op het gedrag van een kind. Anderen kunnen dat gedrag misschien als vreemd ervaren, of onaangepast. Maar in werkelijkheid krijgt het kind informatie over de wereld anders binnen.Problemen in de sensorische Informatieverwerking komen in allerlei gradaties voor, van heel licht tot zwaar, en zijn per kind verschillend. Het onvermogen van kinderen om soepel te kunnen reageren door problemen in de Sensorische Informatieverwerking is niet door niet willen maar door niet kunnen!

Hoe weet ik of mijn kind sensorische informatieverwerkingsproblemen heeft?
Een kind met sensorische informatieverwerkingsproblemen heeft een minder georganiseerd brein. Omdat de samenhang tussen hersenen en gedrag heel sterk is, zal zijn gedrag ook minder georganiseerd zijn. Dat kan zich op een heleboel verschillende manieren uiten. Dat is wat herkenning van sensorische informatieverwerkingsproblematiek lastig maakt: de symptomen zijn bij ieder kind verschillend. Er zijn immers héél veel zintuigen en die werken ook nog eens bij iedereen anders.